Big Ben standup

På Big Ben Standup kan man se så kallade Rookies uppträda. Rookies är komiker som uppträder gratis. Big Ben Standup är en klubb som fungerar som plantskola för många av de yngre komikerna, men även […]